Israel: Ibisigazwa by’umupilote waguye mu Nyanja byabonetse nyuma y’imyaka 56

AKAMARO K’AMAZI MU MUBIRI WAMUNTU

Mu gitondo umuntu abyutse ukwiriye kunwa amazi ,Ayo mazi asohora imyanda ihereye ,mu kanwa ,mu muhogo, mu mara, mu mpyiko, mu ruhago , imyanda yose igasohoka mu buryo ,butagoranye .

*Kwihagarika umaze kunywa amazi mu gitondo ni kimwe no gukubura ukamena imyanda hanze.*

Andi mazi akwiriye kunyobwa ku manywa, hasigaye iminota 30′ ngo umuntu arye.
Ay’amazi nayo yoza igifu, akaruhura umubiri warurushye , akamara inyota, akaruhura ingingo zari zigiye kugwa agacuho.

Andi akanyobwa ni mugoroba hasigaye iminota 30 .

*Urugero rusange rw’amazi ku muntu ukuze wese 1,5 litiro ku munsi.*

Igihe atakoreshejwe nyirayo abagomba kwiyumvamo igihombo kinini, ukakirihaho ingaruka zirwara mu mubiri.

Amazi n’ikinyobwa cyagenewe guhembura mu buvuzi gakondo.

*Avura hakoreshejwe n’ubundi buryo:*
”””””””””””””””””””””””””””‘””””””””””””””””””””””””””””””””'”””””
° Kwiyumvamo
° Kuyakandagiramo
° Kuyagendamo
° Kuyogamo
°Kuyikandisha
° Kuyicaramo

• Muri rusange umwana akeneye amazi kuri 75%
•Umukuru akayakenera kuri 63%.

Umugabane ungana 2/3 by’umubiri w’umuntu bigomba kuba bigizwe n’amazi.
Niho ubuzima bw’umuntu bwaba bufite umutekano.

Amazi ari mu rwego rwa 2 rw’ubuzima.

*Ibyihutirwa n’uguhumeka ibya kabiri nukunywa amazi, ibya gatatu n’ukurya.*

Aho kwirirwa utanyoye amazi wakwirwa utariye.

*Hari indwara zavurishwa kwirirwa utariye ariko ntazavurishwa kwirirwa utanyoye amazi.*

*AKAMARO KAYO*
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
✓Atuma ibyokurya binoga neza Munda.

✓Atuma ubushyuhe buba kurugero rwiza.

✓ Akingira ibisebe byo mugifu.

✓ Atunganya impyiko.

✓ Avura mumihogo.

✓Atuma uruhu rutarwara ibyuririzi.

✓ Arinda gusarara.

✓ Arinda indwara zomumaraka.

✓ Izo mumyanya y’irondoka.

✓ Izo mungingo

✓ Arinda umunaniro

✓ Gutura imibe kenchi.

✓ Umutwe,n’ urugimbu ryo mumaraso.

✓ Akingira “cirrhose ” .

✓ Arinda kurwara Amara mato namanini.

✓ Abuza kuribwa n’ ibitsike byamaso.

✓ Arinda umubiri gukomera.

✓ Abuza kurwara amagupfa.

✓ Atera Kwihagarika neza .

✓Atuma imihango itaryana.

✓ Avura impagarara zo mumyanya inoza ibyo kurya.

✓ Akiza macyinya mwambi.

✓ Kuribwa mumara mato.

✓ Kuva imyuna mumazuru.

✓ Atuma abantu bishimira imibonano.

✓ Akingira irwara y’uruheri.

✓Akingira indwara z’ibinyigishi.

✓ Umwijima.

✓ Akingira kaneke.

✓ Urujaba.

✓ Umugongo

✓ Imyuka myinchi yomumara.

✓ Akaberetwa

✓ Imitsi y’umva

✓ Kuribwa mu matwi.

✓ Umuhaha.

✓ Inzoka ya ogiziyire.

✓ Arinda umutima utera nabi.

✓ Arinda ibisebe byo mukanwa.

✓ Rubagimpande.

✓ Indurwe nyinchi mumaraso.

✓ Goutte (ifata mungingo)

✓ Kwipfundikanya kw’imitsi.

✓ Amasununu n’impengeri.

*Pharmacie naturelle ,P.28,31)*

H

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *