RWANDA:KWIBUKA KU NSHURO YA 25 JENOSIDE YAKOREWE ABATUTSI

INGINGO Z’INGENZI Z’URWANDIKO RWA NIYIFASHA KAVUBI RUSABA GUHINDURA IZINA.

Uwitwa NIYIFASHA KAVUBI mwene SINDIHEBA Samuel na MUKARUKAKA Agnes, utuye mu Mudugudu wa Magarama, Akagari ka Ngoma, Umurenge wa Gishyita, Akarere ka Karongi mu Ntara y’Iburengerazuba, uboneka kuri telefoni No: 0785335880;

Yasabye uburenganzira bwo gusimbuza izina KAVUBI izina Ismael mu mazina asanganywe NIYIFASHA KAVUBI akitwa NIYIFASHA Ismaelmu Irangamimerere.

Impamvu atanga ni uko izina Ismael yaribatijwe mu Itorero ry’Abadiventisiti b’Umunsi wa Karindwi.

Akaba asaba kwemererwa, binyuze mu nzira zemewe n’amategeko, gusimbuza izina KAVUBI izina Ismael mu mazina asanganywe NIYIFASHA KAVUBI bityo akitwa NIYIFASHA Ismael mu gitabo cy’Irangamimerere kirimo Inyandiko ye y’Ivuka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *