RWANDA:KWIBUKA KU NSHURO YA 25 JENOSIDE YAKOREWE ABATUTSI

INGINGO Z’INGENZI Z’URWANDIKO RWA NDASHIMYE Jean Damascène Mardochée RUSABA GUHINDURA AMAZINA.

Uwitwa NDASHIMYE Jean Damascène Mardochée mwene NTAWURUHUNGA Bernard na MUKAMUSONI Bernadette, utuye mu Mudugudu wa Ruhorobero, Akagari ka Kibenga, Umurenge wa Mayange, Akarere ka Bugesera mu Ntara y’Iburasirazuba, uboneka kuri telefoni No: 0789099816/0725857321;

Yasabye uburenganzira bwo guhindura amazina asanganywe, NDASHIMYE Jean Damascène Mardochée, agakura izina Mardochée, mu mazina asanganywe NDASHIMYE Jean Damascène Mardochée akitwa NDASHIMYE Jean Damascène mu Irangamimerere.

Impamvu atanga ni uko afite amazina maremare bikaba bituma hamwe muri serivisi asaba badashobora kuyandika yose.

Akaba asaba kwemererwa, binyuze mu nzira zemewe n’amategeko, gukura izina Mardochée mu mazina asanganywe NDASHIMYE Jean Damascène Mardochée bityo akitwa NDASHIMYE Jean Damascène mu gitabo cy’Irangamimerere kirimo Inyandiko ye y’Ivuka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *