RWANDA:KWIBUKA KU NSHURO YA 25 JENOSIDE YAKOREWE ABATUTSI

INGINGO Z’INGENZI Z’URWANDIKO RWA KARIGIRWA Esperance RUSABA GUHINDURA IZINA.

Uwitwa KARIGIRWA Esperance mwene BUCOKORI Mathias na MUKAFURANI Mauline, utuye mu Mudugudu wa Byimana, Akagari ka Niboyi, Umurenge wa Niboyi, Akarere ka Kicukiro mu Mujyi wa Kigali, uboneka kuri telefoni No: 0788881381/07448311193;

Yasabye uburenganzira bwo guhindura amazina asanganywe, KARIGIRWA Esperance, akongera izina Sifa, ku mazina asanganywe bityo akitwa KALIGIRWA Esperance Sifa mu Irangamimerere.

Impamvu atanga ni uko izina Sifa ari izina yongeye ku mazina asanganywe mu gihe yari mu gihugu cy’Ubwongereza kubera ko yatinyaga ko yasubizwa mu Rwanda akabura amahirwe yo gushakisha ubuzima muri icyo gihugu.

Akaba asaba kwemererwa, binyuze mu nzira zemewe n’amategeko, kongera izina Sifa ku mazina asanganywe, KARIGIRWA Esperance bityo akitwa KALIGIRWA Esperance Sifa mu gitabo cy’Irangamimerere kirimo Inyandiko ye y’Ivuka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *