RWANDA:KWIBUKA KU NSHURO YA 25 JENOSIDE YAKOREWE ABATUTSI

INDINGO Z’INGENZI Z’URWANDIKO RWA NDARIFITE BAHATI RUSABA GUHINDURA AMAZINA

Uwitwa, NDARIFITE BAHATI mwene NDARIFITE Jack na MUJAWAYEZU Beatha utuye mu Mudugudu wa Ruvumero, Akagari ka Nyamabuye, Umurenge wa Gatsata, Akarere ka Gasabo mu Mujyi wa Kigali, uboneka kuri Telefone no 0788890927;

Yasabye uburenganzira bwo kongera izina Herve mu mazina asanganywe, NDARIFITE BAHATI akitwa NDARIFITE BAHATI Herve mu Irangamimerere.

Impamvu atanga nuko izina Herve, ari izina yabatijwe bityo akaba yifuza ko ryakwandikwa mu bindi byangombwa bimuranga.

Akaba asaba kwemererwa binyuze mu nzira zemewe n’amategeko, kongera izina Herve mu mazina asanganywe NDARIFITE BAHATI bityo akitwa NDARIFITE BAHATI Herve mu gitabo cy’Irangamimerere kirimo Inyandiko ye y’Ivuka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *